مشهد شهرک صنعتی توس فاز 1 تلاش جنوبی فاز 4 قطعه 94 و 95
05135418573

خرید مبدل استخری

شرکت مهراطلس جهت آسایش و راحتی مشتری و کاهش هزینه ها امکان خرید آنلاین مبدل های استخری را فراهم کرده است.
با توجه به اندازه های موردنیاز خود مبدل مناسب را خرید نمایید. پیشنهاد میکنیم قبل از خرید حتما کاتالوگ را مشاهده کنید.
جهت اطلاع از قیمت ها با یکی از شماره های 05135418573 و یا 09155507056 تماس بگیرید

دانلود کاتالوگ

انواع مبدل

ps16

Ps16

Capacity: 25kw

A(mm):  ۳۳۹

B(inch): 3.5

C(mm): 253

D(mm): 193

E(mm): 30

F(inch): 1

G(inch): 3/4

Pool Size(m3): 15

افزودن به سبد خرید
ps25

Ps25

Capacity: 34kw

A(mm):  ۴۹۴

B(inch): 3.5

C(mm): 408

D(mm): 348

E(mm): 30

F(inch): 1

G(inch): 3/4

Pool Size(m3): 25

افزودن به سبد خرید
ps45

Ps45

Capacity: 54kw

A(mm):  ۴۰۴

B(inch): 4

C(mm): 310

D(mm): 234

E(mm): 38

F(inch): 1.5

G(inch): 1

Pool Size(m3): 45

افزودن به سبد خرید
ps60

Ps60

Capacity: 69kw

A(mm):  ۵۱۱

B(inch): 4

C(mm): 417

D(mm): 341

E(mm): 38

F(inch): 1.5

G(inch): 1.5

Pool Size(m3): 65

افزودن به سبد خرید
ps88

Ps88

Capacity: 97kw

A(mm):  ۷۰۱

B(inch): 4

C(mm): 611

D(mm): 521

E(mm): 45

F(inch): 2

G(inch): 1.5

Pool Size(m3): 90

افزودن به سبد خرید
ps105

Ps105

Capacity: 114kw

A(mm):  ۸۹۰

B(inch): 4

C(mm): 800

D(mm): 710

E(mm): 45

F(inch): 2

G(inch): 1.5

Pool Size(m3): 110

افزودن به سبد خرید
ps175

Ps175

Capacity: 184kw

A(mm):  ۸۶۲

B(inch): 6

C(mm): 750

D(mm): 644

E(mm): 53

F(inch): 2.5

G(inch): 2

Pool Size(m3): 180

افزودن به سبد خرید
ps700

Ps700

Capacity: 709kw

A(mm):  ۹۶۴

B(inch): 10

C(mm): 834

D(mm): 662

E(mm): 86

F(inch): 4

G(inch): 2.5

Pool Size(m3): 800

افزودن به سبد خرید
ps880

Ps880

Capacity: 889kw

A(mm):  ۱۱۳۰

B(inch): 10

C(mm): 1000

D(mm): 828

E(mm): 86

F(inch): 4

G(inch): 2.5

Pool Size(m3): 1000

افزودن به سبد خرید
ps1050

Ps1050

Capacity: 1059kw

A(mm):  ۱۳۳۰

B(inch): 10

C(mm): 1200

D(mm): 1028

E(mm): 86

F(inch): 4

G(inch): 2.5

Pool Size(m3): 1200

افزودن به سبد خرید
ps1350

ps1350

Capacity: 1359kw

A(mm):  ۱۰۳۰

B(inch): 12

C(mm): 900

D(mm): 728

E(mm): 86

F(inch): 4

G(inch): 2.5

Pool Size(m3): 1500

افزودن به سبد خرید
ps1450

Ps1450

Capacity: 1459kw

A(mm):  ۱۱۳۰

B(inch): 12

C(mm): 1000

D(mm): 828

E(mm): 86

F(inch): 4

G(inch): 2.5

Pool Size(m3): 1660

افزودن به سبد خرید
ps1750

Ps1750

Capacity: 1759kw

A(mm):  ۱۳۳۰

B(inch): 12

C(mm): 1200

D(mm): 1028

E(mm): 86

F(inch): 4

G(inch): 2.5

Pool Size(m3): 1800

افزودن به سبد خرید
ps352

Ps352

Capacity: 361kw

A(mm):  ۸۹۵

B(inch): 8

C(mm): 765

D(mm): 659

E(mm): 53

F(inch): 2.5

G(inch): 2

Pool Size(m3): 360

افزودن به سبد خرید
pm3

pm3(16kw)

Capacity: 16kw

A(mm):  ۴۸۰

B(inch): 180

C(mm): 1.25

D(mm): 1.25

افزودن به سبد خرید
pm3

pm3(25kw)

Capacity: 25kw

A(mm):  ۴۸۰

B(inch): 180

C(mm): 1.25

D(mm): 1.25

افزودن به سبد خرید
pm3

pm3(45kw)

Capacity: 45kw

A(mm):  ۴۸۰

B(inch): 180

C(mm): 1.25

D(mm): 1.25

افزودن به سبد خرید
pm6

Pm6(60kw)

Capacity: 60kw

A(mm):  ۹۳۰

B(inch): 320

C(mm): 2

D(mm): 2

افزودن به سبد خرید
pm6

Pm6(88kw)

Capacity: 88kw

A(mm):  ۹۳۰

B(inch): 320

C(mm): 2

D(mm): 2

افزودن به سبد خرید
pm6

Pm6(105kw)

Capacity: 105kw

A(mm):  ۹۳۰

B(inch): 320

C(mm): 2

D(mm): 2

افزودن به سبد خرید
pm6

Pm6(175kw)

Capacity: 175kw

A(mm):  ۹۳۰

B(inch): 320

C(mm): 2

D(mm): 2

افزودن به سبد خرید
pm6

Pm6(352kw)

Capacity: 352kw

A(mm):  ۹۳۰

B(inch): 320

C(mm): 2

D(mm): 2

افزودن به سبد خرید
pm10

Pm10(700kw)

Capacity: 700kw

A(mm):  ۴۸۰

B(inch): 180

C(mm): 1.25

D(mm): 1.25

افزودن به سبد خرید
pm10

Pm10(880kw)

Capacity: 880kw

A(mm):  ۴۸۰

B(inch): 180

C(mm): 1.25

D(mm): 1.25

افزودن به سبد خرید
pm10

Pm10(1050kw)

Capacity: 1050kw

A(mm):  ۴۸۰

B(inch): 180

C(mm): 1.25

D(mm): 1.25

افزودن به سبد خرید
pm10

Pm10(1350kw)

Capacity: 1350kw

A(mm):  ۴۸۰

B(inch): 180

C(mm): 1.25

D(mm): 1.25

افزودن به سبد خرید
pm10

Pm10(1450kw)

Capacity: 1450kw

A(mm):  ۴۸۰

B(inch): 180

C(mm): 1.25

D(mm): 1.25

افزودن به سبد خرید
pm15

Pm15

Capacity: 1750kw

A(mm):  ۱۸۷۰

B(inch): 650

C(mm): 6

D(mm): 6

افزودن به سبد خرید